Welcome to our club!

new
new
17/03
17/03
19/04
19/04

             ADMINISTRATIVE COUNCIL

SGOUROS SPYROS                             PRESIDENT

FISTOURIS SPYROS                            VICE PRESIDENT

KOUTSODONTI ASSIMINA                GENERAL SECRETARY

MORAITIS STAMATIS                         TREASURER

VLACHOS NIKOLAOS                         MANAGER SAILING RACES